BẢNG GIÁ BIỆT THỰ BEVERLY HILLS

                                                                      

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:

1. Thời gian từ lúc Ký Hợp đồng Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến lúc Bàn giao giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất trong vòng 04 tháng.

2. Thời gian từ lúc Ký Hợp đồng Xây dựng đến lúc bàn giao biệt thự trong vòng 08 tháng.
3. Đặt cọc: 50 triệu đồng/căn biệt thự Diamond.
4. Hợp đồng Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Thanh toán 3 lần: 50% - 30% - 20%.
      Lần 1: Ký Hợp đồng Thanh toán 50% .
      Lần 2: 2 tháng sau thanh toán tiếp 30%.
      Lần 3: 4 tháng sau thanh toán 20% và nhận Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Hợp đồng Xây dựng (Bao gồm việc hoàn thiện căn biệt thự, lắp đặt đầy đủ nội thất, bể bơi, cây
cối sân vườn như trong thiết kế): Thanh toán 5 lần: 20% - 20% - 20% - 20% - 20%.

      Lần 1: Ký Hợp đồng thanh toán 20%.
      Lần 2: 2 tháng sau thanh toán 20%.
      Lần 3: 4 tháng sau thanh toán 20%.
      Lần 4: 6 tháng sau thanh toán 20%.
      Lần 5: 8 tháng sau thanh toán 20% và nhận Bàn giao biệt thự.