Khách đến beverly hill không thể nào không trải nghiệm tiệc nướng ngoài trời với trong không gian xanh