Tiến độ dự án

Cập nhật thông tin tiến độ dự án theo từng thời điểm
Tiến độ thi công giữa tháng 6/2021 Beverly Hills
Tiến độ thi công giữa tháng 6/2021 Beverly Hills
Ngày 15/06/2021
Tiến độ thi công giữa tháng 6/2021 Beverly Hills 
1) Biệt thự Gold 9 - Beverly Hill 1
2) Biệt thự VL 10 - Beverly Hill 1
3) Biệt thự H3 phân khu Rose - Beverly Hill 2
Tiến độ thi công giữa tháng 5/2021 Beverly Hills
Tiến độ thi công giữa tháng 5/2021 Beverly Hills
Ngày 20/05/2021
Tiến độ thi công giữa tháng 5/2021 Beverly Hills 
1) Khu nhà dịch vụ công cộng Beverly Hills 2 
2) Biệt thự A9 Beverly Hills 1
3) Biệt thự Gold 9 Beverly Hills 1 
4) Biệt thự VL10 Beverly Hills 1
5) Biệt thự H3 phân khu Rose Beverly Hills 2 
6) Biệt thự A9C Beverly Hills 2 
Tiến độ thi công 05/05/2021 Beverly Hills
Tiến độ thi công 05/05/2021 Beverly Hills
Ngày 05/05/2021
Tiến độ thi công tháng 05/05/2021 Beverly Hills
1) Biệt thự H3 phân khu Rose - Beverly Hills 2
2) Biệt thự VL10 phân khu Hoàng Yến Beverly Hills 1
 
Tiến độ thi công  08/04/2021 Beverly Hills
Tiến độ thi công 08/04/2021 Beverly Hills
Ngày 08/04/2021
Tiến độ thi công tháng 08/04/2021 Beverly Hills
1)Biệt thự A9 Beverly Hill 1
2)Biệt thự Gold 1 Beverly Hill 1
3)Biệt thự Gold 9 Beverly Hill 1
4)Biệt thự VL10 Beverly Hill 1
5)Biệt thự H3 phân khu Rose Beverly Hills 2
Tiến độ thi công tháng 04/2021 Beverly Hills
Tiến độ thi công tháng 04/2021 Beverly Hills
Ngày 31/03/2021
Tiến độ thi công tháng 04/2021 Beverly Hills
1)Khu nhà dịch vụ Beverly Hills 2
2)Động thổ lô BT H3 phân khu Rose Beverly Hills 2
3)Đổ bê tông đường phân khu Rose Beverly Hills 2 
4)Biệt thự A9 Beverly Hills 2
 
Tiến độ thi công đầu tháng 03/2021 Beverly Hills
Tiến độ thi công đầu tháng 03/2021 Beverly Hills
Ngày 09/03/2021
Tiến độ thi công đầu tháng 03/2021 Beverly Hills
1)Khu nhà dịch vụ Beverly Hills 2
2)Đường giao thông nội khu Beverly Hills 2
3)Giao thông phân khu mới của Beverly Hills 2 
4)Biệt thự A9
 

Đăng ký tham quan nhà mẫu

Quý khách vui lòng để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ ngay!